Back to workshop site

Privacyverklaring

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De RUG vindt dat u erop moet kunnen vertrouwen dat deze rechtmatig worden verwerkt en passend worden beschermd. De RUG wil daarom transparant zijn over wat zij doet met uw persoonsgegevens.

Het beleid hiervoor is opgenomen in het document: Algemeen beleid bescherming persoonsgegevens Rijksuniversiteit Groningen  hierin kunt u in hoofdlijnen de visie en uitgangspunten van de RUG lezen. Daarnaast is er een Algemene Privacyverklaring. In deze verklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop de RUG uw gegevens verwerkt en welke rechten u heeft.

Inzageverzoeken

U hebt het recht de RUG te verzoeken om een overzicht van de over u verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen daarvan en de toepasselijke bewaartermijnen. Wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of wanneer u niet langer wilt dat gegevens worden verwerkt, kunt u vragen om deze gegevens aan te passen of om verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en deze te verwijderen.

U kunt een schriftelijk inzageverzoek doen bij het RUG privacyteam.

Datalek

Bij een datalek is er sprake van vernietiging, toegang tot -of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Hieronder wordt het (per ongeluk) lekken van informatie verstaan, maar ook onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. De meest bekende voorbeelden van datalekken zijn de kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een computer die is gehackt of dossiers met persoonsgegevens die via het oud papier in verkeerde handen zijn gevallen.

Indien u een (vermoedelijk) datalek hebt of signaleert, kunt u dit melden aan het CERT-team (Computer Emergency Response Team).

Contact

  • Rijksuniversiteit Groningen
    Postbus 72 9700 AB Groningen
    Centraal Loket Privacy
    privacy@rug.nl

 

Uw bericht wordt altijd gedeeld met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de RUG

Cookies

De universitaire website maakt gebruik van enkele functionele cookies – zoals het onthouden van taalinstellingen – en niet-functionele cookies. Functionele cookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan. Sommige derde partijen plaatsen tracking cookies, zij kunnen uw internetgedrag door middel van deze tracking cookies volgen. Voor deze laatste categorie vragen wij uw toestemming. Als u deze cookies weigert, zal bepaalde functionaliteit op de website uitgeschakeld worden.

De website maakt gebruik van Google Analytics voor het in kaart brengen van het verkeer op de website. Deze verzameling van verkeersgegevens geschiedt voor het verbeteren van de website. De informatie die Google verzamelt, onder meer door middel van cookies, moet Google doorgeven aan derden, indien het daartoe wettelijk verplicht is. Tevens mag Google deze gegevens aan derden doorgeven voor zover de gegevens namens Google door derden worden verwerkt. De universiteit zal de verkeersgegevens niet gebruiken om individuele gebruikers te volgen.

Ook wordt op enkele pagina’s zogenaamde ‘embedded content’ gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld een Youtube-video, een widget of een social media-knop zijn. Door het inladen van deze informatie worden ook cookies van de desbetreffende aanbieder meegeleverd. Op deze cookies heeft de universiteit geen invloed.

Instellingen betreffende cookies

Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen.